Разменувач на топлина за Телеком

  • Heat exchanger for Telecom cabinet

    Разменувач на топлина за кабинет за Телеком

    Разменувачот на топлина од серијата BlackShields HE е дизајниран како пасивно решение за ладење за контролирање на климата на внатрешен/надворешен кабинет во предизвикувачки внатрешни и надворешни средини. Ја користи надворешната температура на воздухот, ја разменува во високоефикасен рекуператор на контра проток и на тој начин го лади внатрешниот воздух во внатрешноста на кабинетот генерирајќи внатрешна, оладена затворена јамка. Ефикасно го решава проблемот со топлината на надворешниот кабинет и е широко користен во внатрешни и надворешни кабинети и куќишта со чувствителна електронска опрема.