Пелтиер ТЕЦ единица за Телеком

  • Peltier TEC unit for Telecom

    Пелтиер ТЕЦ единица за Телеком

    Единицата за ладење BlackShields TC TEC Peltier за кабинет е дизајнирана за ладење на внатрешен/надворешен кабинет во предизвикувачки внатрешни и надворешни средини. Ја користи термоелектричната технологија и е дизајниран за напојување од 48V DC. Може да ја отстрани вишокот топлина од електронската опрема како што се батериите во мали куќишта и е добар избор за ладење на батериите.