надворешен интегриран кабинет

  • outdoor integrated cabinet

    надворешен интегриран кабинет

    Надворешниот интегриран кабинет на BlackShields е дизајниран за базна станица со дистрибуирани мобилни комуникации, која може да одговори на барањето за надворешна комуникациска средина и инсталација. Напојување, батерија, опрема за дистрибуција на кабли (ODF), опрема за контрола на температурата (клима уред/разменувач на топлина) може да се интегрираат во кабинетот за да се задоволат барањата на клиентите како едношалтерски систем.