Индустриско ладење

  • AC air conditoner for outdoor industrial cabinet

    AC клима уред за надворешен индустриски кабинет

    Клима уредот од серијата BlackShields AC-P е дизајниран да ја контролира климата на кабинетот на електричната мрежа и засолништето во предизвикувачки внатрешни и надворешни средини. Со големиот проток на воздух и долго растојание за снабдување со воздух, тој ефикасно го решава проблемот со топлина и влажност на внатрешен/надворешен кабинет и е добар избор за телекомуникациска апликација.

  • AC air conditioner for indoor industrial cabinet

    AC клима уред за внатрешен индустриски кабинет

    Клима уредот од серијата BlackShields AC-L е индустриско решение за ладење кое е поставено на страната на високиот и тесен кабинет со нерамномерна и вертикална распределба на изворот на топлина во предизвикувачки внатрешни средини. Ефикасно го решава проблемот со топлина и инсталација на различни кабинети.